فراموشی مشخصات خود؟

تیم ما

همکاران و حامیان ما

رضا بهرام نژاد

CEO / موسس/ طراح سایت

مهندس مکانیک و طراح محصول طراح و توسعه دهنده وب

صالح گیلانی

هماهنگی / امور گردشگری

محمد جواد بهرام نژاد

CEO / طراح

مهندس کامپیوتر و نرم افزار و مدیریت گروه فناوری پاسارگاد

نوذر بهرام نژاد

اسپانسر مالی

مدرس و بازاریابی

بالا